News (Events Results)

FriendshipGame(Men's):Japan-U23Australia [International Friendship Games]

投稿日時:2013/06/22(土) 10:17

date:16th, June, 2013
Venue:Oi-2nd Field, Tokyo


Japan National Squad(Blue) vs U23 Australia(White)

日本代表U23オーストラリア代表

Score
Team
1Q
2Q
3Q
4Q
TOTAL
Japan
5
5
11
8
29
U23 Australia
1
0
1
0
2
試合1試合2

Goal
Japan U23 Australia
#3 Mikisuke Sekine (4) (unknown)
#4 Shinya Maruyama (4)
#9 Wataru Tsugu (4)
#14 Kenta Hayashida (4)
#13 Satoru Seike (2)
#18 Yusuke Sahoda (2)
#23 Yu Yamaguchi (2)
#27 Kota Hatakeyama (2)
#6 Keisuke Kato (1)
#8 Shingo Suzuki (1)
#15 Ryu Matsushita (1)
#17 Naoki Tsuboi (1)
#24 Yuki Mizuta (1)
Referees
審判団1審判団2
Head Referee Chris Brown
Referee Ryo Matsuzaki
Syunsuke Ijiri
CBO Alan Frost
Bench Manager Naoya Ikeshita

試合3試合4
試合7試合8
試合9試合10
試合11試合12
試合13試合14
試合後1試合後2


・Photo:JLA Official Photographer, Hidemitsu Kaito,  JLA Staff, Jun Toki