News (Events Results) 2013/6

<<前へ

FriendshipGame(Women's):Japan-U23Australia

[International Friendship Games] 投稿日時:2013/06/22(土) 10:31

date:16th, June, 2013
Venue:Oi-2nd Field, Tokyo


Japan National Squad(White) vs U23 Australia(Blue)

日本代表U23オーストラリア代表

Score
Team
1st 2nd
TOTAL
Japan
10
10
20
U23 Australia
2
2
4
試合1試合2

Score
Japan U23 Australia
#8 Rie Mito (7)
(unknown)
#10 Ryoko Ikura (3)
#24 Eriko Ogawa (3)
#5 Nanae Iizuka (2)
#17 Mi Kenmochi (2)
#12 Sachiko Nomura (1)
#19 Natsuki Taniyama (1)
#21 Nodoka Shibuya (1)
Umpires
審判団
Field Sachiko Goto
Tomoko Hirano
Shihoko Kichima
Table Official Sakiko Matsumoto

試合前1試合前2
試合3試合4
水戸選手谷山選手
須郷選手試合6
試合後1試合後2


・Photo:JLA Official Photographer, Hidemitsu Kaito,  JLA Staff, Jun Toki

FriendshipGame(Men's):Japan-U23Australia

[International Friendship Games] 投稿日時:2013/06/22(土) 10:17

date:16th, June, 2013
Venue:Oi-2nd Field, Tokyo


Japan National Squad(Blue) vs U23 Australia(White)

日本代表U23オーストラリア代表

Score
Team
1Q
2Q
3Q
4Q
TOTAL
Japan
5
5
11
8
29
U23 Australia
1
0
1
0
2
試合1試合2

Goal
Japan U23 Australia
#3 Mikisuke Sekine (4) (unknown)
#4 Shinya Maruyama (4)
#9 Wataru Tsugu (4)
#14 Kenta Hayashida (4)
#13 Satoru Seike (2)
#18 Yusuke Sahoda (2)
#23 Yu Yamaguchi (2)
#27 Kota Hatakeyama (2)
#6 Keisuke Kato (1)
#8 Shingo Suzuki (1)
#15 Ryu Matsushita (1)
#17 Naoki Tsuboi (1)
#24 Yuki Mizuta (1)
Referees
審判団1審判団2
Head Referee Chris Brown
Referee Ryo Matsuzaki
Syunsuke Ijiri
CBO Alan Frost
Bench Manager Naoya Ikeshita

試合3試合4
試合7試合8
試合9試合10
試合11試合12
試合13試合14
試合後1試合後2


・Photo:JLA Official Photographer, Hidemitsu Kaito,  JLA Staff, Jun Toki

FriendshipGame(Women's):U21Japan-U23Australia

[International Friendship Games] 投稿日時:2013/06/19(水) 01:37

Date:15th, June, 2013
Venue:Rinkai-Field、Tokyo


U23 Australia(White) vs U21 Japan National Squad(Blue)

U23オーストラリアU21日本代表

Score
Team
1st 2nd
TOTAL
U23 Australia
3
3
6
U21 Japan
6
7
13
試合1試合2

Goal
U23 Australia U21Japan
#4 Mikayla Varga (2)
#11 Eriko Shiraki (6)
#5 Hannah Mathwin (2)
#4 Akane Kuroiwa (2)
#2 Charlotte Whinnen (1)
#6 Maki Hirono (2)
#23 Grace Mackie (1) #10 Hikaru Shimamura (2)
(unknown) (1)
Umpire
審判団1審判団2
Field Sachiko Goto
Sakiko Matsumoto
Aiko Murai
Table Official Akiho Murakami

試合3試合4
試合3試合4
試合7試合6


 ・Photo:JLA Official Photographer・Hidemitsu Kaito

FriendshipGame(Men's):U22JapanvsU23Australia

[International Friendship Games] 投稿日時:2013/06/19(水) 01:26

date:15th, June, 2013
Venue:Rinkai-Field, Tokyo


U22 Japan National Squad(White) vs U23 Australia(Blue)

U22男子代表U23オーストラリア代表

Score
Team
1Q
2Q
3Q
4Q
TOTAL
U22 Japan
6
5
6
7
24
U23 Australia
2
1
1
1
5
試合1試合2

Goal
U22 Japan U23 Australia
#14 Tetsuo Ishiguro (4) #1 Ben Robinson (1)
#9 Hiroshi Nakazawa (3) #6 Daniel Evans (1)
#12 Jun Takahashi (3) #17 Joel Pante (1)
#27 Kohei Suga (3) #40 Joshua Green (1)
#1 Yuto Murosaki (2) #55 Trent Cuthbert (1)
#7 Kohei Kurata (2)
#8 Tomoaki Miyoshi (2)
#21 Yuji Tadahira (2)
#5 Daiki Nakamura (1)
#26 Tomohiro Hoshi (1)
#29 Ryo Yanagida (1)
Referees
審判団審判団2
Head Referee Alan Frost
Referee Syunsuke Ijiri
Naoya Ikeshita
CBO Chris Brown
Bench Manager Ryo Matsuzaki

試合3試合4
試合5試合6
試合7試合8
試合後1試合後2


・Photo:JLA Official Photographer・Hidemitsu Kaito

U23 Australia Arrived in Japan

[International Friendship Games] 投稿日時:2013/06/14(金) 18:00

U23 Australia (Men's and Women's) arrived in Japan on 13th June.

U23 Australia

They went to hotels after arrival.
They plays game from 14th to 16th.

■ International Lacrosse Friendship Games (Japanese)


・Text&Photo:JLA Staff; Sakiko Matsumoto
«前へ